Har I en Driveby løsning skal I være opmærksom på dette

for at overholde EED

Med en Drive-by løsning er I godt på vej til at opfylde EU’s Energieffektivitetsdirektiv (EED) om fremtidens forbrugsmåling. Men fra 1/1 2022 skal alle fjernaflæste målere aflæses månedligt i fyringssæsonen, og brugerne skal have en forbrugsnotifikation med samme interval.

 

Det betyder, at hvis I IKKE har besøg af en tekniker på ejendommen hver måned i fyringssæsonen, som aflæser jeres målere, og hvis I IKKE sender forbrugsnotifikationer ud til jeres beboere i samme interval – så overholder I ikke lovgivningen på området (jf. EED).

 

Ved at sikre et netværk på ejendommen, der opsamler alle forbrugsdata fra jeres fjernaflæste målere, samt sørger for afsendelse af forbrugsnotifkationer til beboerne – vil I overholde EED.

 

Bemærk at EED inkluderer kun Energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere. Ikke koldtvandsmålere.