Drive-by løsninger endeligt

defineret som fjernaflæste

Energistyrelsen har med en vejledende udtalelse nu endeligt defineret begrebet fjernaflæste målere i energioplysningsbekendtgørelsen, så det nu er blevet fastlagt at drive-by løsninger er omfattet af begrebet fjernaflæste målere.

 

Det sker efter flere henvendelser fra branchen om hvorvidt drive-by løsninger, hvor man ved at køre forbi ejendommen opsamler data fra målerne, egentlig er fjernaflæste målere i samme grad som komplet fjernaflæste målere, hvor data sendes fra ejendommen til serveren via netværk.

Helt konkret betyder det, at anlæg med drive-by løsninger anses som fjernaflæste og er i overensstemmelse med EED på lige fod med de komplet fjernaflæste målere. Det betyder også, at disse målere skal aflæses mindst 2 gange årligt – og fra 1/1-2022 månedligt i fyringssæsonen.

Du kan læse hele udtalelsen fra Energistyrelsen her.