Høringssvar afgivet til

Energistyrelsen

Varmefordelingsvirksomhederne Brunata A/S, Ista Danmark A/S og Techem Danmark A/S har den 11. september 2020 indsendt svar i høring vedr. udkast til bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.m (Energioplysningsbekendtgørelsen)

Se høringssvaret her