Den konkrete implementering

af EED er skudt igang

De opdaterede krav i EED-direktivet (direktiv 2018/2002 af 22. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet) skal være implementerede senest oktober 2020, og nu har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendt det første af 2 bekendtgørelsesudkast, der implementerer direktivet, i høring. Der er tale om udkast til ændring af Målerbekendtgørelsen (bekg. 563 af 02/06/2014).

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring med høringsfrist d. 3. august og med forslag om ikrafttrædelse d. 25. oktober, svarende til fristen for direktivets implementering.

Den anden af de 2 bekendtgørelser der implementerer direktivet, udarbejdes af Energistyrelsen, den såkaldte faktureringsbekendtgørelse. Den forventes sendt i høring inden d. 1. juli og vil ligeledes blive omtalt på eed.dk, når høringsmaterialet foreligger.

Du kan finde høringsmaterialet her