Svar til høring afgivet

fra branchens virksomheder

Varmefordelingsvirksomhederne Brunata A/S, Ista Danmark A/S og Techem Danmark A/S har den 19. august 2020 indsendt svar i høring vedr. udkast af 16-06-2020 til ny målerbekendtgørelse (individuel måling af el, gas, vand, varme og køling).

Se høringssvaret her